Giới thiệu sản phẩm bếp gas AB-750A/B

- Hệ thống đánh lửa magneto

- Điếu inox 304 cao cấp

- PEP đồng mũ Þ80, Þ90 siêu bền

- Kiềng gọng rời dĩa inox

- Khung inox nẹp kính mặt kính